Podologische zolen nodig? Eerst een analyse bij Topsportadvies.

Podologische zolen op maat gemaakt

3D zolen voor een perfecte houding.

Waarom podologische zolen?

Topsportadvies is gespecialiseerd in het zoeken naar afwijkende sportbiomechanische of verkeerde bewegingshoudingen.

Vooral in het kader van overbelastingsletsels van het onderste lidmaat en van rugklachten werd frequent onderzoek uitgevoerd in de zoektocht naar zowel verklaringsmechanismen (injury mechanisms) als naar risicofactoren (risk factors) door gebruik te maken van functionele podologische 3D zolen met als doel de pijn en klachten op te lossen.


De praktijk toont aan dat er gebruik gemaakt wordt van:

  • statische analyses zoals posturale of houdingsanalyse
  • het bepalen van de voettypologie (foot posture index)
  • het meten van de ligging van het algemeen lichaamszwaartepunt (centre of mass) of de balans opmeten van het lichaam met het RSSCAN druksysteem
  • het onderzoeken van het lichaam op spieronevenwichten doormiddel van applied kinesiologie of toegepaste spiertesten.

We gaan een stapje verder bij Topsportadvies

Dergelijke analyses geven een eerste beeld, maar hebben slechts een beperkte waarde vermits er een zwakke correlatie bestaat tussen statiek en dynamiek. Men moet alles zo functioneel en 3 dimensioneel mogelijk gaan bekijken. Zo kan bijvoorbeeld een normaal positie van het bekken in stand sterk afwijkend worden bij stappen of lopen op basis van een spieronevenwicht.


Daarom is het belangrijk om spieronevenwichten kinesiologisch te gaan testen. Waar ligt de oorzaak van spieronevenwichten? Vanuit een stijgende of dalende keten? Vanuit het visceraal (organen) of craniaal (hoofd) gebied. Daarenboven bestaat het algemeen dagelijks functioneren uit een aaneenschakeling en afwisseling van houdingen en bewegingen en leunen statische analyses niet zo sterk aan bij het menselijk functioneren. Men moet ook rekening houden hoe het bindweefsel of fascia functioneert dat ook een invloed heeft op bewegingsbeperkingen. Statische analyses kunnen dus enkel en alleen gebruikt worden als een eerste globale screening, op basis waarvan verder onderzoek of doorverwijzing kan gelegitimeerd worden.

De sporter bekeken in functie van hun sport

De sporter functioneert als een dynamisch persoon en je moet hen bekijken in functie van hun sportactiviteiten. Er zullen twee essentiële systemen op elkaar inwerken. 


In eerste instantie is er de invloed van de grondreactiekracht, die op alle hoger gelegen gewrichten inwerkt (stijgende kinematische keten). Anderzijds zullen hoger gelegen segmenten, voornamelijk op basis van de aansturing door spierwerk, een invloed uitoefenen op lager gelegen segmenten (dalende kinematische keten). Normaal functioneren kan zodoende gedefinieerd worden als een situatie waarbij de stijgende en dalende ketens congruent en synchroon moeten verlopen. Dit laatste is waarschijnlijk een zeer cruciaal element in het ontstaan van klachten, waarbij de juiste timing en het gesynchroniseerd verlopen van de dalende en stijgende keten essentieel zijn.


Wetenschappelijk onderzoek


Vanuit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een afwijkend bewegingspatroon van de voet een risicofactor is voor overbelastingsklachten van het onderste lidmaat. Hierbij blijken zowel overmatig proneren (naar binnen kantelen van de voet), in al zijn subvormen, als overmatig supineren (naar buiten kantelen van de voet) nefast te zijn. Te veel aan pronatie wordt in verband gebracht met een valgus/interne rotatie patroon en typische klachten zoals fasciitis plantaris, hallux valgus, tibialis posterior, shin splints of scheenbeenklachten, achillespees klachten, enz… Supinatie daarentegen wordt in verband gebracht met een varus/externe rotatie patroon en met klachten zoals een inversietraumata, ilio-tibiale band frictiesyndroom, enz. 


Maar sommige klachten zoals een achillespeesontsteking en knieklachten kunnen zowel ontstaan uit een pronatief als uit een supinatief patroon. Daarentegen spelen andere oorzaken ook een rol in het ontwikkelen van overbelastingsletsels.

Het vaststellen van een abnormaal bewegingspatroon zegt echter nog niets over de oorzaak van dit patroon. Oorzaken kunnen anatomisch (beenlengteverschil, structurele holvoet, voorvoetvarus…),neuro-motorisch (spierzwakte, gebrek aan motorische controle,…) als functioneel (een verminderde of vermeerderde range of motion/bewegingsuitslag, spierverkorting, …) zijn. Vanuit wetenschappelijk onderzoek hebben we een sterk vermoeden dat functionele podologische 3D zolen niet alleen een belangrijk biomechanisch effect hebben, maar tevens een niet te onderschatten senso-motorisch effect hebben dat de proprioceptie, motorische controle en dus ook het ‘dynamic whole body alignment’ zal beïnvloeden. Neuro-motorische problemen en functionele problemen vergen in eerste instantie een revalidatie.


De functionele podologische 3D zooltherapie daarentegen is een belangrijk hulpmiddel om de voetfunctie te beïnvloeden. Vanuit de wetenschappelijke literatuur kan men vaststellen dat er weinig standaardisatie bestaat over deze therapievorm. De meeste studies vermelden enkel en alleen het algemene type van zool dat werd gebruikt in het onderzoek, zoals de gebruikte materialen, de keuze van de elementen, waardoor men de geteste interventie moeilijk kan objectiveren en inschatten. Daarenboven is de vervaardiging van de zolen vaak maatwerk wat voor de nodige variabiliteit zorgt van de zool als product. Dergelijk gebrek aan methodologie en standaardisatie resulteert in een wetenschappelijke ‘vide’ en in een ‘trial and error’ aanpak omdat geen studies voorhanden zijn die een bepaald concept of correctie in relatie brengt met het effect op de ‘whole body alignment’. Topsportadvies werkt met recente technologische evoluties onder de vorm van CAD-CAM van DELCAM en deze bieden een stap in de goed richting. De ‘computed added manufactioring’, ofwel het uitfrezen van de functionele podologische 3D zolen kan hierdoor op een precieze, reproduceerbare, tijd efficiënte en ecologische manier gebeuren.


De grootste meerwaarde


De grootste meerwaarde ligt echter in het ‘computed added design’ op voorwaarde dat de ondersteunende software ontworpen werd om een functionele correctie van de voet uit te voeren. Dit gaat dus veel verder dan het louter en alleen inplanten van gestandaardiseerde correctie elementen op de leest of grondpatroon van de voet. Dit biedt de mogelijkheid om op basis van een klinisch/biomechanisch onderzoek de vorm van de voet en dus ook de ligging van de voetassen te veranderen, hetgeen op zijn beurt een invloed zal hebben op het ‘whole body alignement’. Dit revolutionaire en gestandaardiseerd concept biedt eerst en vooral extra tools voor de dagelijkse praktijk.


Daarboven biedt het ook de mogelijkheid tot standaardisatie van de ‘zool’ als interventie in wetenschappelijke studies, waardoor deze therapievorm in de toekomst als een betrouwbaar en wel omschreven interventie kan gedefinieerd worden. Topsportadvies heeft in zijn uitbouw omtrent functionele zolen ook hun kennis en netwerk verder uitgebouwd door PODOACTIVA te gaan bezoeken in Spanje. PODOACTIVA is op gebied van sportbiomechanica in Spanje hoog aangeschreven bij alle clubs uit de primera division. 

Overtuigd? Maak snel een afspraak!

Bedankt om mij eindelijk hoop te geven!


Ik ben 50 jaar en sukkel al van mijn 20 jaar met nek, lage rug en nog meer. Vanuit Hemiksem kom ik naar Topsportadvies te Lokeren. Wat deze jongens op zo een korte tijd hebben gedaan voor mij is ongelooflijk!! Veel respect voor jullie en vooral thanks voor mij eindelijk hoop te geven.

Johan Van Cauwenberg

Thorbjörn weet waar hij mee bezig is. 


Thorbjörn bestudeert alles grondig, test spieren uit, zoekt de relatie met de organen en zoekt de zwakke schakels op in het lichaam. Hij neemt grondig de tijd en luistert naar uw probleem.


Thomas Vandevelde