Topsportadvies

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR TOPSPORTADVIES PATIËNTEN

WAAROM DEZE TOELICHTING?

Bij Topsportadvies vinden we transparante communicatie ontzettend belangrijk. Daarom willen we je vooraf duidelijk informeren wat je van een behandeling(straject) bij Topsportadvies mag verwachten, wat je rechten zijn als patiënt en welke praktische afspraken van toepassing zijn in onze praktijkruimtes in Lokeren (Oost-Vlaanderen) en Zoutleeuw (Vlaams-Brabant).


Graag wat extra toelichting bij dit document? Thorbjörn De Brul beantwoordt met plezier je vragen via het contactformulier op onze website of tijdens een telefonisch gesprek.


BELANGRIJKE INFORMATIE & AANDACHTSPUNTEN

Als professioneel osteopaat-causopractor is het onze plicht om je duidelijk te informeren en formeel op de hoogte te stellen van volgende basisprincipes en aandachtspunten:


Geen arts, wel erkend osteopaat en gediplomeerd causopractor

Thorbjörn De Brul van Topsportadvies is erkend osteopaat D.O. (NIC erkenningsnummer MRB420) en gediplomeerd causopractor, maar geen arts.


Topsportadvies zal daarom geen medische en/of pathologische handelingen uitvoeren die enkel door erkende artsen kunnen en mogen plaatsvinden, zoals onder meer het stellen van diagnoses, het uitvoeren van medische ingrepen of behandelingen, het voorschrijven van geneesmiddelen, het uitreiken van medische (afwezigheids)attesten, enz...


Bij elk vermoeden van ziekte of een noodzakelijke medische ingreep verwijzen we je onmiddellijk door naar je behandelende arts voor bijkomend medisch advies. In het kader van multidisciplinaire samenwerking zullen we je arts ook informeren of waarschuwen op jouw vraag of als deze informatie-uitwisseling kritisch noodzakelijk blijkt.


We doen er wél alles aan om je gezondheid, conditie en/of welbevinden te onderhouden, te beschermen en te bevorderen vanuit een osteopathisch en causopractisch perspectief. Daarvoor combineren we diverse paramedische technieken, onderzoeksmethoden, remedies en denkmethodes. We baseren ons hierbij voornamelijk op logische oorzaak-gevolg verbanden om de onderliggende oorzaken van fysieke en/of mentale klachten te achterhalen en aan te pakken om je globale gezondheid te beschermen en te bevorderen.


Het is erg belangrijk dat je ons vooraf correct informeert over je medische situatie, reeds gestelde diagnoses en behandelingen. Ook als deze in het verleden plaatsvonden! We moeten en willen immers rekening houden met alle medische diagnoses die behandelende artsen of artsen-specialist hebben gesteld.


Geen geneesmiddelen, wel causopractische remedies

Alleen artsen mogen geneesmiddelen voorschrijven of gebruiken tijdens behandelingen. De causopractische remedies, homeopathische middelen en (voedings)supplementen die we bij Topsportadvies gebruiken of aanbevelen, voorkomen of genezen geen ziektes, maar kunnen wel je globale gezondheid ondersteunen en bevorderen.

Ervaring en beroepsaansprakelijkheid

Thorbjörn De Brul is een gediplomeerde, professionele en uiterst ervaren osteopaat-causopractor die ook regelmatig bijscholingen volgt.

Vraag gerust bijkomende informatie over gevolgde opleidingen en erkenningen of onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bijhorende waarborgen.


MIJN RECHTEN ALS PATIËNT

Kwaliteitsvolle zorg

Als patiënt heb je recht op kwaliteitsvolle zorg, aangepast aan jouw situatie en behoeften. Daarom zal Topsportadvies:

  • steeds handelen met kennis van zaken en regelmatig relevante bijscholing volgen.
  • de ethische en deontologische principes van osteopathie en causopractie respecteren.
  • een inclusief en niet-discriminerend beleid voeren waar iedereen welkom is ongeacht sociale klasse, seksuele geaardheid, ras, geloofsovertuiging, enz... We zijn ons bewust van je unieke identiteit en willen je persoonlijke voorkeuren erkennen en respecteren.
  • de grenzen van een professionele dienstverlening in acht nemen en je tijdig verwittigen als kwaliteitsvolle zorgverlening niet (meer) mogelijk of wenselijk is. Indien nodig of wenselijk, verwijzen we je door naar een arts.

Je hebt op elk moment het recht om je behandeling te stoppen, om welke reden dan ook, zonder dat je die reden met ons moet delen.

Vrije keuze van zorgverlener

Als patiënt heb je de vrije keuze inzake je zorgverlener(s). Je mag dus zelf bepalen welke osteopaat en/of causopractor je consulteert en je hebt ook dezelfde vrije keuze voor zorgverstrekkers naar wie je eventueel wordt doorverwezen. Jij beslist zelf of je de aanbevolen zorgverlener raadpleegt of niet.


Ook mag je op elk moment je lopende osteopathie/causopractie traject overdragen naar een andere zorgverlener. Van zodra je ons deze keuze bekend maakt, bezorgen we je binnen de 15 dagen een afschrift van je patiëntendossier om de zorgcontinuïteit te garanderen.


Patiëntendossier

We werken je patiëntendossier stipt bij en bewaren dit zo veilig mogelijk bij Topsportadvies. Je hebt het recht om:

  • je patiëntendossier in te kijken op eenvoudig verzoek. We zullen je verzoek binnen de 15 dagen behandelen.
  • foutieve gegevens in je patiëntendossier te laten aanpassen.
  • Een kopie van je patiëntendossier op te vragen. Een eerste kopie bezorgen we gratis binnen de 15 dagen na je verzoek. Voor bijkomende kopieën rekenen we 0,10 € / pagina aan met een maximum van 25,00 €.


Beroepsgeheim en persoonlijke gegevens

Alleen met wederzijds respect en vertrouwen is een constructieve samenwerking mogelijk. Daarom mag je van ons absolute discretie en een respectvolle communicatie verwachten. Uiteraard eerbiedigen we ook de ethische en deontologische beroepsregels en een strikt beroepsgeheim. Alle informatie die je ons verstrekt, behandelen we strikt confidentieel.

Ook met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens springen we uiterst voorzichtig om. Deze delen we nooit zonder jouw expliciete toestemming met derden. Uiteraard passen we ook de geldende GDPR-wetgeving toe om je privacy maximaal te waarborgen zoals beschreven in het Topsportadvies Gegevensbeschermingsbeleid en Privacy Policy.


(On)Tevreden?

Duidelijke en open communicatie is cruciaal voor onze werking. Daarom horen we het graag eerst van jou als we onze aanpak kunnen verbeteren om je de service en het vertrouwen te bieden die je verdient. Tips en suggesties zijn altijd welkom en we nemen je aanbevelingen ter harte. Beloofd!

Omdat we je duidelijk willen informeren over je rechten als patiënt, geven we hierbij wel reeds mee dat je steeds de optie hebt om formeel klacht neer te leggen bij de Federale Ombudsdienst “Rechten van de patiënt”.

Wél tevreden en zin om een complimentje uit te delen? Met een eerlijke review op de Google pagina’s van Topsportadvies Lokeren of Topsportadvies Zoutleeuw doe je ons een groot plezier.


FINANCIËLE AFSPRAKEN

Tarieven en kostenraming

Bij Topsportadvies werken we steeds een behandelingstraject op maat uit, aangepast aan je persoonlijke situatie en ambities. Bovendien geloven we niet in quick fixes, want osteopathie en causopractie vereisen herhaalde behandelingen om het gewenste resultaat te bereiken. Daarom kunnen we vooraf onmogelijk inschatten hoeveel consultaties en welke trajectduur nodig zijn.

Bij de start van onze samenwerking (tijdens je eerste bezoek) en op de webpagina AFSPRAAK MAKEN, geven we wel een duidelijke indicatie van onze tarieven zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

Afspraken maken of annuleren

Een afspraak maken, verplaatsen of annuleren bij Topsportadvies kan telefonisch, via e-mail of nog gemakkelijker via de online agendatool.

Tip:

Voor dringende interventies houden we elke week enkele tijdstippen vrij in onze agenda. Check regelmatig de online agenda om het eerstvolgende vrije afspraakmoment te vinden of bel ons even op om de mogelijkheden te bekijken.

Opgelet:

  • Voor een eerste afspraak vragen we je uitdrukkelijk om vooraf het INTAKEFORMULIER in te vullen en door te sturen of mee te brengen.
  • Tot minimaal 24 u op voorhand kan je een gemaakte afspraak gratis annuleren. Wacht je tot de dag van de afspraak om te annuleren of ben je niet aanwezig zonder verwittiging, dan rekenen we een forfaitaire no-show kost aan. Omgekeerd beloven wij ook om je tijdig te verwittigen indien een gemaakte afspraak niet kan doorgaan.

Terugbetaling osteopathie

In België dragen de verplichte ziekteverzekering en invaliditeitsuitkering (nog) niet bij in de kosten voor causopractie, maar voor osteopathie is doorgaans wél een terugbetaling mogelijk.

Informeer je zeker bij je ziekenfonds en eventueel je aanvullende ziekte- of hospitalisatieverzekering of je recht hebt op terugbetaling voor osteopathie?

Omdat Thorbjörn De Brul gediplomeerd en erkend osteopaat is, betalen de meeste mutualiteiten jaarlijks een deel van je osteopathie kosten terug van zodra je het kwijtschrift van je consultatie bezorgt. Ook enkele aanvullende ziekte- of hospitalisatieverzekeringen betalen osteopathiekosten terug. In sommige gevallen wel tot 80% van de kostprijs!


Meer over terugbetaling osteopathie kosten

Erkenningsnummer osteopaat D.O. Thorbjörn De Brul: MRB420

Erkenningsnummer bij de mutualiteiten: 09079495000

 

Gelezen en goedgekeurd?

Bij een eerste afspraak vragen we uitdrukkelijk dat je eerst het INTAKEFORMULIER invult en dat je dit document vooraf bezorgt of meebrengt naar de consultatie. Deze vragenlijst bevat immers belangrijke informatie over je medische situatie waarmee we rekening moeten en willen houden, alsook de formele bevestiging dat je de bepalingen in dit document met BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR TOPSPORTADVIES PATIËNTEN hebt ontvangen, gelezen en aanvaard. De betaling van een consult in een van de Topsportadvies praktijken impliceert derhalve je uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande bepalingen.

Heb je een vraag over dit document of je rechten als patiënt? Stel ze aub zo snel mogelijk en bij voorkeur vóór je volgende afspraak bij Topsportadvies. Een kopie van dit document is uiteraard ook op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

Opgemaakt door Thorbjörn De Brul, zaakvoerder Topsportadvies bvba, met ondernemingsnummer BE 0649.854.864 en maatschappelijke zetel te Torenstraat 34 bus 2, 9160 Lokeren.