Applied Kinesiology - Toegepaste spiertesten

Toegepaste spiertesten

Krijg inzicht in de oorzaak van klachten

Wat is Applied Kinesiology?

Naast gewrichtsklachten kunnen toegepaste spiertesten (=Applied Kinesiology) helpen met het opsporen en behandelen van spijsverteringsproblemen, hoofdpijnen, spierpijnen, allergieën, huiduitslag, moeheid, zenuwpijnen, enzovoorts.


Applied Kinesiology (A.K.) is een concept waarbij met specifieke spierfunctietesten een analyse kan gemaakt worden over de lichaamsfuncties, en een gezondheids-probleem van een patiënt kan worden benaderd en/of geëvalueerd.


De Amerikaanse chiropractor George Goodheart ontwikkelde in 1964 het AK-concept. Het concept is in de loop der jaren aangevuld met kennis en vaardigheden uit andere disciplines (osteopathie, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, neurofysiologie, etc.). Uit onderzoek is gebleken dat onze spieren meer verbonden zijn met de rest van ons lichaam dan vroeger gedacht werd. Dat betekent dat een specialist nu met een simpele test van de spierfunctie al bepaalde problemen kan vaststellen, zoals het over- of onderfunctioneren van specifieke organen.

Op de eerste plaats is het belangrijk te weten dat het AK-concept twee fundamentele onderdelen bevat: de testuitvoering en de evaluatie van de spierfunctie.


Het testen van een spierfunctie vereist volledige aandacht voor elk detail dat de nauwkeurigheid zou kunnen beïnvloeden. 


Indien men schijnbaar onbelangrijke factoren vergeet in te calculeren, kan dat de testresultaten veranderen. Bevindingen zijn alleen bruikbaar als ze nauwkeurig zijn.Met bovenstaand gegeven worden door ICAK onderwijsprogramma's aangeboden en verder ontwikkeld door en voor professionals die werkzaam zijn binnen de reguliere en niet-reguliere gezondheidszorg.

Het spierfunctietesten is een onderzoek dat afhangt van kennis, kundigheid en ervaring van de onderzoeker. Daarom is het ICAK van mening dat het AK-concept voorbehouden moet zijn aan professionals met een (para)-medische achtergrond. De leden van ICAK-Benelux zijn arts, tandarts, osteopaat, fysiotherapeut of chiropractor.

De behandeling

Bij het onderzoek en de behandeling wordt gebruik gemaakt van een spiertest. Bij deze spiertest wordt de functie van een afzonderlijke spier bekeken door het geven van weerstand: zo'n spier kan in verschillende situaties sterk of zwak zijn. Dit kan dan een aanwijzing zijn voor de oorzaak van de verstoring.


Aan de hand van deze bevinding kunnen onder bepaalde voorwaarden conclusies worden getrokken.

Met zo'n spiertest kunnen dan relaties worden nagegaan. Een bepaalde spier heeft specifieke relaties tot bepaalde zenuwen, wervels, organen, bepaalde reflexpunten acupunctuurpunten, enz...


Met de toepassingen van deze spiertesten is inmiddels in de Verenigde Staten zo'n dertig jaar ervaring opgedaan. Er zijn inmiddels ook veel publicaties, literatuur en wetenschappelijk onderzoek rondom dit onderwerp te vinden. Sinds twee decennia is ook in Europa een groeiend aantal professionals in de gezondheidszorg hiermee bekend. Toch is nog niet elke arts of therapeut, laat staan elke patiënt, op de hoogte van het bestaan van toegepaste kinesiologie.

De voordelen van Applied Kinesiology

Voor welke klachten wordt A.K. gebruikt en wat zijn de voordelen? 

De meeste klachten kunnen met behulp van A.K. worden bekeken. Naast het eerder geschetste voordeel van een totaalbehandeling door uw arts of therapeut, zijn voor deze meerwaarde nog een aantal factoren te noemen.

Zo kan er effectief en efficient een probleem worden opgespoord en opgelost. Doordat de therapie die uw therapeut gebruikt, meer gericht is, zal er ook sprake zijn van minder behandelingen, van een directer waarneembaar resultaat en van controle op het aanhouden van dit resultaat. De achterliggende oorzaak van een stoornis wordt behandeld en niet slechts een symptoom!

Iemand komt binnen met een knieklacht. Na een algemeen onderzoek en een aantal vragen zal de behandelaar het gewricht verder nakijken met AK testen. Hij oefent (compressie) druk uit op de knie, waarna de spier wordt getest. Indien deze een verminderde weerstand geeft, kan dit wijzen op kraakbeenproblemen. Indien de knie naar buiten wordt geduwd en er een spier verzwakt, kan dit duiden op een probleem met de buitenste banden (ligamenten). Zo kan worden nagegaan waar de oorzaak ligt en hoe de behandeling het beste wordt ingezet. Meer weten over Applied Kinesiology?

Neuro Stucturele Technieken (NST)

Neurostructurele Integratie Therapie is een zeer krachtige en effectieve geavanceerde ‘body work’ techniek, die gebruikt kan worden bij multiple gezondheidsproblemen, zowel structureel, biochemisch als emotioneel. Toepasbaar op acute en chronische pathologieën, gebruik makend van het autoregulatie systeem van het lichaam en dit op zachte, tijdsparende en veilige manier. De resultaten zijn langdurig corrigerend zelfs voor de moeilijkste en chronische pathologieën. Wereldwijd maken honderden therapeuten reeds gebruik van deze soms ‘miraculeuze’ therapie.


Hoe past men NST toe?

Men past een aantal specifieke manuele technieken toe in een welbepaalde volgorde over de wervelzuil, evenals het abdomen, de ledematen en de schedel. Deze technieken zijn dwars gericht over spiervezels, pezen, ligamenten of neurologische structuren en worden toegepast met een variabele druk, terwijl het inlassen van welbepaalde rustpauzes het lichaam de tijd geeft om te reageren.


Bij welke pathologieën werkt NST?

  • Cervicale, dorsale, lumbale en bekkenproblemen
  • Artrose, artritis en andere gewrichtsklachten
  • Traumatische laesies
  • Neuralgieën, cephalie
  • Astma en andere respiratoire problemen
  • Vruchtbaarheids, menstruatie en menopauzale problemen
  • Chronische vermoeidheid
  • Depressie en andere emotionele pathologieën

Een substantiële verbetering wordt vaak al bereikt na de eerste sessie, een langdurig effect wordt normaal al bereikt na de 2de of 3de sessie.

Video: NST // Site : www.nsthealth.com 

Enkele ervaringen

Hij heeft ons uit de vicieuze cirkel gehaald. 


Aangezien de wereld van de kinesiologie/orthomoleculaire therapie voor ons onbekend was, zaten we (vooral ik dan) met heel wat vraagtekens. Maar al snel kregen wij vertrouwen in de aanpak van Thorbjörn. Hij oefent zijn job uit met heel veel passie, enthousiasme en deskundigheid.


Kathleen De Kegel

Sportresultaten die ik niet had durven dromen...


Bij een intakegesprek en na een grondig onderzoek werd al de eerste diagnose gesteld en kwamen bepaalde te verbeteren aandachtspunten naar boven. Na een paar keren te zijn terug geweest bij Thorbjörn, en dit op een periode van een jaar tijd, ben ik fysisch als amateur tot sportresultaten in staat die ik niet had durven dromen.

Dirk De Man

Grazie Mille!


Op 23 december mijn rug total loss en met een ton medicatie in bed. Op 7 januari kinderlijk blij met een wandeling van 8km na een reset sessie op de (pijn) bank bij Topsportadvies!Tom Derop

We zijn op de goeie weg, met dank hiervoor!


De werkwijze van Thorbjörn is schitterend, nog nergens meegemaakt. Hij bekijkt het lichaam van kop tot teen, hij adviseert en stuurt bij. Ook mentaal is het belangrijk om een goed gevoel te hebben dat het lichaam tot de kern wordt aangepakt.

Fien Janssens

Maak een afspraak en laat je onderzoeken!